Privacy- en Cookieverklaring

Privacy- en Cookieverklaring Hikvisionaxpro.nl
1 mei 2020

Uw privacy is voor Hikvisionaxpro houden ook aan de
privacywet. Dit betekent dat wij:

– Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze
privacyverklaring;
– Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze
doeleinden.
– Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht
toestemming verplicht zijn.
– Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij
leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
– Uw rechten respecteren, zoals het recht op toegang, correctie of verwijdering van uw bij ons
verwerkte persoonsgegevens. 

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring
leggen we uit wat we bij de website www.Hikvisionaxpro.nl formatie die we over u te
weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met ons

Statistieken en profilering
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website Met deze statistieken verbeteren we onze
website om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen uw persoonsgegevens
met elkaar combineren om meer over u te weten te komen. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde
respecteren. Wil je dit niet, dan kun je dit altijd aan ons melden.

Hiervoor gebruiken wij uw factuuradres, e-mailadres, ip-adres, telefoonnummer en naw-gegevens. Dit doen
wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie voor zes weken.

Contactformulier en Nieuwsbrief
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij uw telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres, ip-adres en naw-gegevens. Dit doen
wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent
met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij
pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze
producten en diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een
afmeldlink.
Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard tot een maand nadat u het abonnement hebt opgezegd.

Reclame
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:
– per e-mail
– via social media

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons
blokkeren of de afmeldoptie gebruiken.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen
voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als
de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website

In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze
diensten uw persoonsgegevens.

Cookies
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat
u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij
zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website
werken dan niet goed meer.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een
verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen
bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere
Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed
beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op
de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook
apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons
opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

– uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
– inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
– het laten corrigeren van fouten
– het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
– intrekken van toestemming
– bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de
verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de
toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens:

www.hikvisionaxpro.nl

info@hikvisionaxpro.nl